Реєстрація електронних стендових презентацій | E-posters registration
Шановні колеги!
За допомогою цієї форми Ви зможете зареєструвати свої електронні стендові презентації на XVIII з’їзд ортопедів-травматологів України.

 

Вимоги до оформлення електронних стендових презентацій:

Формат презентації MSPowerPoint (*.ppt, *.pptx, *.pdf). Не використовуйте відеофрагментів та анімацій у презентації, оскільки вони не будуть відображені.

Небажано використання яскравих, ріжучих очі кольорів і відтінків, близьких тонів фону і тексту, а також високоградієнтних фонів – це погіршує сприйняття тексту. Використання великої кількості текстового матеріалу на слайдах тяжко сприймається. Для поліпшення сприйняття, краще користуватися наочними ілюстративними матеріалами. Бажано використовувати співвідношення сторін слайда 4:3.

Максимальний розмір презентації – 10 МБ.

 

Надсилаючи свою доповідь я даю згоду на її вільне розповсюдження.

 
Dear colleagues!
With this form you will be able to register your E-posters at the 18th Congress of Orthopedic Surgeons of Ukraine.

 

Requirements for E-poster design:

MSPowerPoint presentation format (*.ppt, *.pptx, *.pdf). Do not use video and animations in your presentation as they will not be displayed.

It is undesirable to use bright, cutting-edge colors and hues, close background and text tones, and highly gradient backgrounds – this impairs text perception. Use of a large amount of textual material on slides is difficult to perceive. For better perception, it is better to use visual illustrative materials. It is advisable to use a 4: 3 aspect ratio.

Maximum presentation size – 10 MB.

 

By submitting my report, I automatically consent to its free distribution.

 

 

Додати презентацію:
Надсилаючи свою доповідь я автоматично даю згоду на її вільне розповсюдження. By submitting my report, I automatically consent to its free distribution.